Ulkojäsenet

Veitsiluodon Sairauskassan ulkojäsenyyttä voivat hakea 10 vuotta kassan jäsenenä olleet henkilöt, jotka on erotettu 
toimintapiirin työnantajan palveluksesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Edellytyksenä on lisäksi, etteivät 
he ole täyttäneet 65 vuotta, eivät ole ansiotyössä yli 6kk tai toimi pääasiallisena yrittäjänä.
Ulkojäsenyyttä tulee hakea kahden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
Ulkojäsenen jäsenmaksu 53 euroa/ kk