Toimintapiiri ja hallinto

TOIMINTAPIIRI

Kassan toimintapiirin muodostavat Veitsiluodon tehtailla työsuhteessa pääasiallisen toimeentulonsa saavat henkilöt, heidän perheenjäsenensä, työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt perheenjäsenineen sekä kassan toimihenkilöt perheenjäsenineen.

Toimintapiirissä olevat yhtiöt:

  • Pohjaset Oy
  • Securitas Palvelut Oy (Stora Ensolta 14.12.2022 siirtyneet kassan vakuutetut)
  • Stora Enso Oyj
  • Stora Enso Veitsiluodon Oy
  • Stora Enso Paper Py
  • SOL Palvelut Oy
  • Zalaris HR Services Finland Oy
  • Viafin Industrial Service Meri-Lappi Oy.


HALLINTO

Ylin päätäntävalta on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua. Sääntöjen mukaan varsinainen kasankokous pidetään huhtikuussa.

Kassankokous valitsee hallituksen, jossa on 5 jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksesta on erovuorossa joka toinen vuosi kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä sekä joka toinen vuosi kaksi varsinaista jäsentä.