Sairauskassan ylimääräinen kassankokous 14.9.2023

6.9.2023

Tervetuloa sairauskassan ylimääräiseen kassankokoukseen 14.9.202 klo 15.30 Veitsiluodon työväentalolle. 

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys sääntöjen 10§:n muuttamiseksi 1.1.2024 alkaen seuraavasti;

- Lääkärinpalkkiosta korvataan 75 prosenttia.

- Sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksuja korvataan enintään 20 hoitopäivää kalenterivuodessa.

- Lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, radiologisista- ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista korvataan 75 prosenttia.

- Fysioterapiasta peritystä maksusta korvataan 30€/krt, enintään 7 käyntikertaa kalenterivuodessa.

- Yksityisen hammaslääkärin, teknikon tai suuhygienistin suorittamasta hammashoidosta korvataan 75 prosenttia.

Muut korvausten maksuehdot säilyvät ennallaan.

Sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat nähtävinä viikon ajan ennen kokousta sairauskassan toimistolla. 

KEMISSÄ 4.9.2023 /Hallitus